ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.mednet.gr
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 721 1845, 210 784 3161  210 721 5088  iea@mednet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.eae.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.eyenet.gr
 Ορμυνίου 5, Αθήνα, Αττικής
 210 722 9091, 210 725 7823  210 725 7823

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.psych.gr
 Παπαδιαμαντοπούλου 11, Αθήνα, Αττική
 210 729 1389, 210 723 6710  210 723 6170

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.allergy.org.gr
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 698 2741, 210 683 3568  210 698 2741

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
http://www.elegeia.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.helrad.org

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.eeao.gr
 Κορνεάδου 44-46, Αθήνα, Αττική
 210 724 4117  210 935 1184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://anaesthesiology.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
http://www.hsg.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.edae.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.endo.gr
 Λεωφ. Αλεξάνδρας 14, 106 82 Αθήνα, Αττική
 210 777 4370  210 770 1552  info@endo.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.hsc.gr
 Ποταμιάνου 6, Αθήνα, Αττική
 210 722 1633  210 722 6139  hcs@eexi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.hsog.gr
 Αλκαίου 10, 115 28 Αθήνα, Αττική
 210 777 4607  210 777 46099  helobgyn@otenet.gr
 210 804 2275, 210 613 7314, 210 721 3225  +30 210 7246180

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.hms.org.gr
 Βασ.Σοφίας 77, Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Βαλτετσίου 11, Αθήνα, Αττικής
 210 364 5627, 210 612 8507  210 361 1774  h.s.o.@ath.forthnet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.enee.gr
 Αλκμάνους 10, Αθήνα, Αττική
 210 724 4117, 210 724 7056, 210 728 9404  210 724 7556

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.ene.gr/society
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 729 8586

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.enxe.gr
 Λουκιανού 17, Αθήνα, Αττική
 210 720 1705  210 724 9986

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.eexot.gr
 Α.Φλεμιγκ 20, Αθήνα, Αττική
 210 685 4156, 210 689 1580  210 685 4187

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.huanet.gr
 Ραβινέ 23, Αθήνα, Αττική
 210 724 5959  210 724 5959

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.e-child.gr
 Μπακοπούλου 15, 154 51 Νέο Ψυχικό, Αττική
 210 777 1140  210 775 8354

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
http://www.hespras.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.mastologia.gr
 Λεωφ. Κηφισίας 18, 115 26 Αθήνα, Αττική
 210 747 0257  210 771 6834  eem_1979@yahoo.gr

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης
http://www.nuclear-medicine.gr
 Λακωνίας 29, 115 23 Αθήνα, Αττική
 210 523 8777  210 523 9886  info@nuclear-medicine.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.ere.gr
 Λεωφ.Μεσογείων 152, Αθήνα, Αττική
 210 651 8984, 210 748 7723  210 748 7723

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.hts.org.gr
 Λεωφ.Μεσογείων 152, Αθήνα, Αττική
 210 748 7723  210 748 7723  elpnet@ath.forthnet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
http://www.eefiap.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
http://hha.com.gr/

<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.)
http://www.grpalliative.gr
 Σμολένσκυ 5, 114 72 Αθήνα, Αττική
 210 645 7878  210 361 0488  info@grpalliative.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.exe1928.gr
 Παπαδιαμαντοπούλου 150, Αθήνα, Αττική
 210 770 1813, 210 775 8248  210 770 1813

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ
http://www.hctss.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩN ΠΑΙΔΩΝ
http://www.gaps.gr
 Αιτωλίας 3-5, Αθήνα, Αττική
 210 330 6240, 210 330 6250  210 748 6089

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://www.hesmo.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
http://www.hsvs.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
http://www.ppc.org.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
http://www.pathology.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
http://www.eeel.gr
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 654 4731, 210 949 3447

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 Κάλβου 4, Ψυχικό, Αττική
 210 674 0891  210 677 8386  youthmed@otenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 Μαιάνδου 23, Αθήνα, Αττική
 210 721 1845  210 721 5082

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 Πανουργιάς 14, Γαλάτσι, Αττικής
 210 222 0892

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
http://www.surgical-infections.gr
 Ιασίου 2, Αθήνα, Αττική
 210 770 6152, 210 728 6000  210 778 5780

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 Παπαδιαμαντοπούλου 88, Αθήνα, Αττική
 210 779 2448  210 777 0429  hgiama@ath.forthnet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Στουρνάρα 32, Αθήνα, Αττική
 210 522 2387  210 524 2861

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
http://www.eiep.gr
 Κηφισίας 49, Αθήνα, Αττική
 210 698 5988  210 698 5986  info@eiep.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα, Αττική
 210 724 0190, 210 721 8515  210 721 8515

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 813 5168, 210 729 1733  210 729 1733

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.hams.gr
 Κορνεάδου 16, Αθήνα, Αττική
 210 721 7504  210 721 7504

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Κορνεάδου 16, Αθήνα, Αττική
 210 721 7504  210 721 7504

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 724 9985, 210 646 1904, 693 256 7221

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 698 2741, 210 683 3568  210 698 2741

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.helsim.gr
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 721 5082

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 Σποράδων 2, Χαλάνδρι, Αττική
 210 652 4239, 210 686 2352, 210 672 3843  210 653 2984

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
http://www.medbiochem.gr
 Βεντίρη 1, Αθήνα, Αττική
 210 724 1416  210 724 5431

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 721 1845  210 721 5082

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 898 3123, 210 898 3380  210 898 3615

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Σεβαστουπόλεως 76, Αθήνα, Αττική
 210 698 2950, 210 699 4258  210 699 4258

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.hafp.gr
 Τροίας 44, Αθήνα, Αττική
 210 881 8331  210 413 1769

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
 Σισμάνη 9, Αθήνα, Αττική
 210 777 3270  210 777 3270

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
http://www.socped.gr
 Μυστρά 9, Κηφισιά, Αττική
 210 801 8568, 210 771 5738  210 771 5738

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 Ωκεανίδων 15, Αθήνα, Αττική
 210 777 3840, 210 935 4179  210 932 4300

Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.)
http://www.elefi.gr
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 652 5392, 210 652 5392  210 722 6100

Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής
http://www.hsds.gr
 Μιχαλακοπούλου 155, Αθήνα, Αττική
 210 775 1236

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
http://www.ede.gr
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 601 1748, 210 721 1845  210 721 5082

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.hsge.gr
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 822 8968, 210 808 4779  210 822 8968

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
http://www.eege.gr
 Μιχαλακοπούλου 58, Αθήνα, Αττική
 210 777 4607  210 777 4607

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
http://www.hsoge.gr
 Λεωφ. Βασ. Σοφίας 124Β, 115 26 Αθήνα, Αττική
 210 778 9211  210 777 7390

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
 Μιχαλακοπούλου 85 Αθήνα, Αττική
 210 643 9755, 210 813 1492  210 645 7484

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
 Λ.Αλεξάνδρας 196 Αθήνα, Αττική
 210 646 5982, 210 724 4927  210 643 2258

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 Δ.Βερνάδου & Αναλήψεως 28 Βριλήσσια, Αττική
 210 804 3483

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.enosisobgyn.gr
 Μέρλιν 9, Αθήνα, Αττική
 210 813 2162

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
http://www.icu.gr
 Μαιάνδρου 23 Αθήνα, Αττική
 210 643 9718  210 975 4040

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 Φλέμιγκ 20 Αθήνα, Αττικ
 210 685 7836

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
 Παπαδιαμαντοπούλου 20 Αθήνα, Αττική
 210 778 0089, 210 722 7488  210 722 7488

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
 Μαιάνδρου 23 Αθήνα, Αττική
 210 721 1845  210 721 5082

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
 Λ.Αλεξάνδρας 171 Αθήνα, Αττική
 210 640 9000, 210 640 9381  210 642 1022

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΝΟΥ
 Μαιάνδρου 23 Αθήνα, Αττική
 210 725 8582, 210 672 1046

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
 Ομήρου 21 Αθήνα, Αττική
 210 361 7383  210 228 2429

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.hri.org/hsv
 Μαιάνδρου 23 Αθήνα, Αττική
 210 765 2335  210 765 2335

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 Β.Σοφίας 47 Αθήνα, Αττική
 210 724 0450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
http://www.eekaa.com
 Μαιάνδρου 23 Αθήνα, Αττική
 210 721 9385  210 721 2459

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
 Σπευσίπου 29 Αθήνα, Αττική
 210 801 8439

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 723 2981, 210 523 4815

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
 Β.Σοφίας 52, Αθήνα, Αττική
 210 724 5752, 210 723 6668, 210 777 2331

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.eexo.gr
 Λ.Αλεξάνδρας 171, Αθήνα, Αττική
 210 645 9417, 210 815 0617  210 642 1022

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 672 6312  210 672 6312

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ω.Ρ.Λ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
 Μαιάνδρου 23, Αθήνα, Αττική
 210 771 1906, 694 456 8760

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
 Μαικήνα 103, Αθήνα, Αττική
 210 222 0892  210 777 5295

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.sportsmedicinegreece.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.cancer-society.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.andro.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
http://www.alzheimer-hellas.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
http://www.empakan.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
http://www.sige.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.hsim.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.ethics.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
http://www.eemh.gr

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.ieth.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER
http://www.gmla-laser.org

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ
http://www.kefalalgia.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.cytology.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
http://www.eelia.gr

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
http://www.eom.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
http://www.loimoxeis.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
http://www.hasomed.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
http://www.ekmed.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
http://www.hssiem.org

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
http://www.hsot.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.neognologiki.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
http://www.medtime.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
http://www.hasomed.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.poe.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
http://www.medicalcare.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.hscap.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
http://www.neuroped.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ
http://www.geomed.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
http://www.hstox.com/web

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
http://www.hsumb.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
http://www.hypertension.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
http://www.trauma-society.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ
http://www.exem.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ
http://www.epsep.org.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ
http://www.hellasorl.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ
http://www.epsype.gr

Επιστημονική Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων & Ορφανών Φαρμάκων (Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ)
http://www.eespof.gr

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας
http://www.eepao.gr