Γνώρισε το λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και κάνε εγγραφή

Γνώρισε το λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και ενεργοποίησε την πρόληψη των νοσημάτων