Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., είναι το πιστοποιημένο Δίκτυο των Δήμων της Χώρας μας στο Δίκτυο (The NETWORK) των Εθνικών Δικτύων του Π.Ο.Υ. Ευρώπης, ως ένα Δίκτυο Δήμων που έχει υιοθετήσει τις αρχές, την φιλοσοφία και την μεθοδολογία του Π.Ο.Υ. για την Προαγωγή της Υγείας όπως αυτή έχει ορισθεί το 1986 στον Χάρτη της Οττάβα από όλα τα Κράτη μέλη. Βασικοί συντελεστές και παράγοντες της προαγωγής της υγείας είναι η Ισότητα στην Υγεία και η Πρόληψη των ασθενειών, συντελεστές τους οποίους καλείται να καλύψει η Δημοτική Δομή των ΚΕΠ Υγείας που προτάθηκε το 2014 από το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και που έχει υιοθετηθεί σήμερα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου από 150 Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Τα ΚΕΠ Υγείας υπηρετούν την Πρόληψη, πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή, είτε μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού είτε μέσα από προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και επιμήκυνσης των υγιών ποιοτικών ετών ζωής. Τα ΚΕΠ Υγείας είναι επίσης μια Δομή που υπηρετεί την Ισότητα στην Υγεία, διότι λειτουργεί μέσα στην Κοινότητα για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, ανεξαρτήτως φυλής ή θρησκείας. Τα 7 χρόνια λειτουργίας τους, τα ΚΕΠ Υγείας εδραιώθηκαν ως θεσμός στον χώρο της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, παρέχοντας υπηρεσίες μετρήσιμες και σημαντικές ως προς την ευρύτητα και την χρησιμότητά τους.

Τα νοσήματα για τα οποία προτείνονται προληπτικές εξετάσεις είναι

 • Πρόληψη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
 • Πρόληψη καρκίνου του παχέος εντέρου
 • Πρόληψη καρκίνου του μαστού
 • Πρόληψη καρκίνου του προστάτη
 • Πρόληψη Κατάθλιψης
 • Πρόληψη Οστεοπόρωσης
 • Πρόληψη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
 • Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων
 • Πρόληψη μελανώματος
 • Πρόληψη Άνοιας
 • Πρόληψη Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ