1.Πρωτογενής πρόληψη

Το ΚΕΠ Υγείας αναλαμβάνει τον συντονισμό των Προγραμμάτων Πρόληψης για την Υγεία και των εκστρατειών ενημέρωσης του πληθυσμού. Η ενημέρωση και κινητοποίηση των δημοτών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και η υποστήριξή τους στην αναζήτηση των κατάλληλων φορέων για να λάβουν τις υπηρεσίες που αναζητούν είναι βασικοί πυλώνες λειτουργίας των ΚΕΠ Υγείας. Συγκριμένα η ενημέρωση των Δημοτών θα γίνεται μέσα από δράσεις με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικές (όπως η διανομή φυλλαδίων, ενημέρωση μέσω αναρτήσεων social media, ενημέρωση μέσω αναρτημένου video στην σελίδα του Δήμου και στα social media.)

Για την ομαλή διοργάνωση των ανωτέρω δράσεων η μεθοδολογία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Διοργάνωση Εκδηλώσεων

  • Συνδιαμόρφωση του προγράμματος των δράσεων (ομιλητές, πρόσκληση κλπ). Διοργάνωση συνέντευξης τύπου ή δελτίο τύπου λίγες μέρες πριν την (ηλεκτρονική ή φυσική) εκδήλωση σε συνεργασία με το γραφείο τύπου του Δήμου που σκοπό θα έχει την ενημέρωση των δημοσιογράφων για τους σκοπούς λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας καθώς και για την εκδήλωση.
  • Αποστολή της πρόσκλησης της εκδήλωσης σε όλα τα μέσα επικοινωνίας και τα blog στο διαδίκτυο.
  • Δημιουργία σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter κ.α.)  που θα προβάλει την εκδήλωση.
  • Αποστολή επιστολής πρόσκλησης–συνεργασίας σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με προγράμματα πρόληψης.
  • Αποστολή ενημερωτικής επιστολής-πρόσκλησης σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι εργαζόμενοι του δήμου για το νέο φορέα καθώς και για την εκδήλωση.
  • Σημαντική ενεργεία που θα εξασφάλιζε μαζικότητα στην εκδήλωση θα ήταν η επικοινωνία με φορείς, δημότες και εργαζόμενους στο Δήμο.
  • Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα αποστέλλεται δελτίο τύπου με φωτογραφικό υλικό και αναφορές στους ομιλητές στον έντυπο και διαδικτυακό τύπο.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και στις παρεμβάσεις σε εκδηλώσεις άλλων φορέων. Θα υπάρχει εκ των προτέρων γνώση των εκδηλώσεων αυτών και επικοινωνία με τους διοργανωτές για τη δυνατότητα περάσματος ορισμένων καίριων μηνυμάτων των ΚΕΠ Υγείας εντός του χρόνου των εκδηλώσεων αυτών.

β. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων.

Η ενημέρωση γίνεται τόσο για τα νοσήματα στα οποία υπάρχει προσυμπτωματικός έλεγχος όσο και για τα νοσήματα που δεν υπάρχουν ακόμη εκείνες οι απλές εξετάσεις που διασφαλίζουν την έγκαιρη διάγνωση τους. Ο λόγος είναι ότι για ΟΛΑ τα νοσήματα υπάρχουν υγιείς συμπεριφορές που, ΑΝ υιοθετηθούν από τους δημότες, τότε μειώνουν τον κίνδυνο να νοσήσουν και να καταλήξουν.

Για την καλύτερη προβολή θα δημιουργηθούν και θα εκτυπωθούν ενημερωτικά φυλλάδια, και θα διανεμηθούν κυρίως ηλεκτρονικά στους Δημότες. Στην συνέχεια φυλλάδια θα διανεμηθούν στους παρόχους υπηρεσιών υγείας, σε υπηρεσίες του Δήμου (ΚΕΠ, Κέντρα κοινότητας, δομές φτώχειας, αθλητικές εγκαταστάσεις, βοήθεια στο σπίτι, σχολικές μονάδες, πολυϊατρεία, κλπ) και σε εκκλησίες & τοπικούς συλλόγους.

Οι συνεργασίες αυτές θα αυξήσουν την αποδοτικότητα του έργου και θα βοηθήσουν στην ολιστική ενημέρωση του δημότη. Η καταγραφή όλων των τοπικών φορέων εντός και εκτός του Δήμου, που ασχολούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα με θέματα πρόληψης υγείας και η συνεργασία μαζί τους με σκοπό το συντονισμό κοινών δράσεων θα βοηθήσει σημαντικά το πρόγραμμα στην καλύτερη δικτύωσή του.

Η Αγωγή Υγείας και ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού θα γίνεται και με την προβολή του ενημερωτικού υλικού μέσω αναρτήσεων στα social media (Facebook, Instagram, twitter). Για την αποτελεσματικότητα της δράσης είναι απαραίτητη η δημιουργία “social media page”. Η προβολή των δράσεων αλλά και του υλικού πρωτογενούς πρόληψης θα μπορεί να γίνεται και μέσα από προσωποποιημένα  Δελτία Τύπου (με Δήλωση και έγκριση Δήμαρχου). Είναι αρχικά απαραίτητο να γίνει πλήρη καταγραφή των τοπικών ΜΜΕ ώστε να αποστέλλονται δελτία τύπου για τις δράσεις του ΚΕΠ Υγείας αλλά και με υλικό πρωτογενούς πρόληψης. Η αποδελτίωση είναι απαραίτητη για να παρακολουθείται η εξάπλωση της ενημέρωσης.

2.Δευτερογενής πρόληψη (προσυμπτωματικός έλεγχος ομάδων πληθυσμού at risk)

Το ΚΕΠ Υγείας επιπλέον θα αναλάβει τη διασύνδεση των Παρόχων Πρωτοβάθμιας Υγείας που το επιθυμούν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και πληρέστερο  Δίκτυο Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τους δημότες σε τοπικό επίπεδο.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας, με την είσοδό τους στο Δίκτυο απευθύνονται σε έναν διευρυμένο πληθυσμό που περιλαμβάνει όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τους υγιείς με σκοπό τη διατήρηση της υγείας τους μέσα από τη πρόληψη, που δημιουργεί η δραστηριοποίηση των ΚΕΠ Υγείας σε μια περιοχή. Προκειμένου να εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα αυτό, θα δημιουργηθεί ένας δυναμικός κατάλογος με όλους τους Παρόχους (Ιατρούς, Διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κλπ) -Συνεργάτες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Ο κατάλογος αυτός, που μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς με νέους συνεργάτες,  διατίθεται στους δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των ΚΕΠ Υγείας των Δήμων μέσα και από το site www.kepygeias.org προκειμένου οι δημότες αυτοί να γνωρίζουν τους ιατρούς και τους άλλους συνεργάτες  που έχουν συμφωνήσει με τους όρους του προγράμματος (βλ. ως Παράρτημα 2 «Προτυποποιημένη Επιστολή προς Παρόχους»).

Για την δημιουργία της λίστας αυτής θα αποσταλεί προτυποποιημένη επιστολή στους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας και θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους για την διευκρίνιση του προγράμματος. Η ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών υγείας για συμμετοχή στο πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας, θα γίνει και μέσω προτυποποιημένου Δελτίου Τύπου από τα τοπικά ΜΜΕ (με Δήλωση και έγκριση Δήμαρχου), με απαραίτητη την αποδελτίωση.  Έχοντας καταγράψει τους συνεργαζόμενους ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα, ακολουθεί ανάρτηση του στο site www.kepygeias.org προς ενημέρωση των Δημοτών.

Για τα νοσήματα που έχουν ήδη επιλεγεί θα υπάρχει οργανωμένος και μαζικός έλεγχος των ομάδων πληθυσμού που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Οι απλές εργαστηριακές εξετάσεις θα γίνονται από τους συνεργαζόμενους φορείς από τον  δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα με ελέγχους μέσω των ασφαλιστικών τους ταμείων στις εξετάσεις που καλύπτονται από τα ταμεία.

Για τους άπορους και ταυτόχρονα ανασφάλιστους (με πιστοποίηση του Δήμου τους) οι εξετάσεις θα γίνονται είτε μέσω υπαρχόντων ήδη προγραμμάτων υποστήριξης ευπαθών ομάδων του Δήμου, είτε με ενδεχόμενη συμφωνία με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας για κατ’ εξαίρεση κάλυψη είτε μέσω ευρωπαϊκών πόρων, χορηγιών κλπ.