Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου με σκοπό για την δράση On the job training εκπαίδευση των στελεχών των ΚΕΠ (Health Coaches) του προγράμματος «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» . Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων