Μέλη Ευπαθής ομάδα ορίζονται οι πολίτες που έχουν

[olist style=”4″]
ατομικό ετήσιο εισόδημα κάτω από 6.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ και
είναι ανασφάλιστοι.
[/olist]

Η ένταξη πολιτών στην ευπαθή ομάδα του προγράμματος προϋποθέτει την τήρηση και των δυο όρων.

Το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου οικονομικού έτους (π.χ.2013).

Η ασφαλιστική κατάσταση αποδεικνύεται από μια φωτοτυπία του βιβλιαρίου που απεικονίζεται η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας ή από υπεύθυνη δήλωση του ανασφάλιστου πολίτη με επικύρωση του γνησίου της υπογραφή από τα Κ.Ε.Π. ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

Η ευπαθής ομάδας απολαμβάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από το πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας.