προληπτικός έλεγχος

Δράσεις από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μονεμβασίας

2017-03-07T13:41:19+03:00

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μονεμβασίας σε συνεργασία με την Κεντρική Δομή ΚΕΠ Υγείας - ΕΔΔΥΠΠΥ και την Γ´ Πανεπιστημιακή Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», προγραμματίζει προληπτικούς ελέγχους στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών

Δράσεις από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μονεμβασίας2017-03-07T13:41:19+03:00

Πρόσκληση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Αγωγή Υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα»

2016-05-24T14:34:45+03:00

Δύο εκδηλώσεις για θέματα πρόληψης υγείας των γυναικών

Πρόσκληση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Αγωγή Υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα»2016-05-24T14:34:45+03:00

Πρόσκληση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Αγωγή Υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα»

2016-05-24T14:30:41+03:00

Δύο εκδηλώσεις για θέματα πρόληψης υγείας των γυναικών

Πρόσκληση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Αγωγή Υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα»2016-05-24T14:30:41+03:00