Παροχή ψηφιακών μαστογραφιών σε άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες

2016-02-24T15:46:20+03:00

Ο καρκίνος του μαστού χρήζει έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης