εθελοντική αιμοδοσία

2η Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Ωρωπού

2016-02-23T11:57:43+03:00

Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού και ο Δήμος Ωρωπού στο πλαίσιο δράσεων εθελοντισμού προγραμματίζει τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας

2η Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Ωρωπού2016-02-23T11:57:43+03:00

2η Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Ωρωπού

2016-02-23T11:53:34+03:00

Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού και ο Δήμος Ωρωπού στο πλαίσιο δράσεων εθελοντισμού προγραμματίζει τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας

2η Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Ωρωπού2016-02-23T11:53:34+03:00

2η Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Ωρωπού

2016-02-23T11:43:53+03:00

Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού και ο Δήμος Ωρωπού στο πλαίσιο δράσεων εθελοντισμού προγραμματίζει τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας

2η Εθελοντική αιμοδοσία Δήμου Ωρωπού2016-02-23T11:43:53+03:00