Ολοκλήρωση Δωρεάν Εξετάσεων Σπιρομέτρησης από το Δήμο Ιεράπετρας στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρώιμης Διάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

2017-05-04T13:16:47+03:00

Ολοκληρώθηκαν οι δωρεάν εξετάσεις σπιρομέτρησης από τον Δήμο Ιεράπετρας στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρώιμης Διάγνωσης Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας