Πρόσθετες παροχές των ΚΕΠ Υγείας

Τι είναι το help desk;

2015-11-26T18:13:45+03:00

Τo help desk είναι η τηλεφωνική γραμμή επιστημονικής υποστήριξης και ενημέρωσης των πολιτών. Το help desk λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του έργου και σκοπός του είναι η παροχή υποστήριξης των στελεχών των Κ.Ε.Π. τόσο σε θέματα επιστημονικά όσο και σε θέματα διαδικαστικά .Λειτουργεί σε ώρες εργάσιμες και μεριμνά για την καλύτερη δικτύωση των ΚΕΠ [...]

Τι είναι το help desk;2015-11-26T18:13:45+03:00

Μπορεί να ενημερωθεί ο δημότης από τα ΚΕΠ υγείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου;

2015-11-26T18:13:08+03:00

Τα ΚΕΠ Υγείας θα έχουν στην κατοχή τους λίστες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους δημότες, για να επωφελούνται των δράσεων των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων όπως των κοινωνικών ιατρείων, του προγράμματος φροντίδα στο σπίτι, του κοινωνικού φαρμακείου, και άλλων δράσεων που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Μπορεί να ενημερωθεί ο δημότης από τα ΚΕΠ υγείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου;2015-11-26T18:13:08+03:00

Μπορούν να εκδώσουν βιβλιάριο απορίας οι δημότες στα ΚΕΠ υγείας;

2015-11-26T18:12:27+03:00

Όχι, αλλά τα Κ.Ε.Π. Υγείας πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μια κατάσταση με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση βιβλιάριων απορίας από την αρμόδια αρχή του Δήμου έτσι ώστε να είναι σε θέση να ενημερώσουν τους δημότες που έχουν το δικαίωμα για την έκδοση των βιβλιαρίων αλλά και να περιορίσουν την επισκεψιμότητα των [...]

Μπορούν να εκδώσουν βιβλιάριο απορίας οι δημότες στα ΚΕΠ υγείας;2015-11-26T18:12:27+03:00