Προγράμματα Ενημέρωσης

Πως διασυνδέονται οι υπηρεσίες υγείας του δήμου με όλους τους τρίτους (φορείς και φυσικά πρόσωπα) που δύνανται να συμμετέχουν σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

2015-11-26T18:11:28+03:00

Η διασύνδεση αυτή θα γίνεται με συγκεκριμένο και κατανοητό τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι λαθεμένες εντυπώσεις περί επικαλύψεων και να προωθείται συστηματικά το πνεύμα συνεργασιών για τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση των δράσεων του προγράμματος. Τα ΚΕΠ Υγείας ανά δήμο αποστέλλουν επιστολή γνωριμίας –συνεργασίας σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο δήμο και ασχολούνται με ανάλογα [...]

Πως διασυνδέονται οι υπηρεσίες υγείας του δήμου με όλους τους τρίτους (φορείς και φυσικά πρόσωπα) που δύνανται να συμμετέχουν σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.2015-11-26T18:11:28+03:00

Τι είναι το προγράμματα αγωγής, ενημέρωσης και κινητοποίησης σε θέματα υγείας;

2015-11-26T18:10:52+03:00

Σύμφωνα με έρευνες αποδεικνύεται ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι νέες διατροφικές συνήθειες, η έλλειψη άθλησης, το επιβαρυμένο περιβάλλον, η χρήση αλκοόλ και καπνού καθώς και η έλλειψη οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής της υγείας επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία. Ο βασικός σκοπός στο πλαίσιο αυτό είναι η ανάπτυξη υγιών συνηθειών που θα μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο [...]

Τι είναι το προγράμματα αγωγής, ενημέρωσης και κινητοποίησης σε θέματα υγείας;2015-11-26T18:10:52+03:00

Πώς αλλιώς προωθείται από τα ΚΕΠ υγείας η πρόληψη της υγείας

2015-11-26T18:10:14+03:00

Το ΚΕΠ Υγείας με τη βοήθεια των δόμων του κάθε δήμου θα αναλάβει τον συντονισμό των Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας και των εκστρατειών ενημέρωσης του πληθυσμού. Η ενημέρωση και κινητοποίηση των δημοτών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και η υποστήριξή τους στην αναζήτηση των κατάλληλων φορέων για να λάβουν τις υπηρεσίες που [...]

Πώς αλλιώς προωθείται από τα ΚΕΠ υγείας η πρόληψη της υγείας2015-11-26T18:10:14+03:00

Πώς αναπτύσσεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα προσανατολισμού και ενημέρωσης των πολιτών για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας.

2015-11-26T18:09:39+03:00

Η δημιουργία ενός άρτια καταρτισμένου προσωπικού με σκοπό να καθοδηγείται ο πολίτης για το που πρέπει να απευθυνθεί. Αυτό θα προϋποθέτει την πλήρη καταγραφή των δομών υγείας και την εξατομικευμένη υποστήριξη των πολιτών σε θέματα υγειονομικών διαδικασιών.

Πώς αναπτύσσεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα προσανατολισμού και ενημέρωσης των πολιτών για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας.2015-11-26T18:09:39+03:00