ΚΕΠ Υγείας

Ποίοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

2015-11-26T18:04:30+03:00

Ανάπτυξη και Υλοποίηση μιας Τοπικής Στρατηγικής για τη Πρόληψη και τη Προαγωγή της Υγείας. Ανάπτυξη και Οργάνωση ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου στα 7 σοβαρά νοσήματα. Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Προγράμματος Προσανατολισμού και Ενημέρωσης των πολιτών για τις διαθέσιμες Υπηρεσίες Υγείας.

Ποίοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;2015-11-26T18:04:30+03:00

Ποιο είναι το βασικό μέλημα του προγράμματος;

2015-11-26T18:03:38+03:00

Βασικό μέλημα του Προγράμματος είναι η ενημέρωση, η κινητοποίηση και ο προσανατολισμός σε δομές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας, καθώς και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων σε 7 σοβαρά νοσήματα στα οποία έχει αποδειχθεί ότι η προληπτική παρέμβαση είναι αποτελεσματική. Τα 7 αυτά νοσήματα είναι α) ο Καρκίνος του παχέος εντέρου, β) ο Καρκίνος [...]

Ποιο είναι το βασικό μέλημα του προγράμματος;2015-11-26T18:03:38+03:00

Ποιος είναι ο βασικός σκοπός των ΚΕΠ Υγείας;

2015-11-26T18:02:37+03:00

Βασικός σκοπός των ΚΕΠ Υγείας είναι αφενός να ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους το σύνολο των φτωχών και ευπαθών δημοτών του τοπικού πληθυσμού που είναι καταγεγραμμένοι στις κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και η κινητοποίηση όλου του υπόλοιπου πληθυσμού για να προβαίνει στις ενδεδειγμένες προληπτικές εξετάσεις.

Ποιος είναι ο βασικός σκοπός των ΚΕΠ Υγείας;2015-11-26T18:02:37+03:00

Που λειτουργούν τα ΚΕΠ Υγείας;

2015-11-26T18:02:01+03:00

Το Κ.Ε.Π. Υγείας λειτουργούν ως ο φορέας του Δήμου, στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του δήμου και στελεχώνεται από δημοτικούς υπαλλήλους, που είναι σημείο αναφοράς για τους δημότες σε θέματα ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Που λειτουργούν τα ΚΕΠ Υγείας;2015-11-26T18:02:01+03:00