Δίκτυο Παρόχων

Ποιοι είναι οι όροι Συμφωνητικού συνεργασίας με τους παρόχους υγείας;

2015-11-26T18:08:37+03:00

Οι Πάροχοι Υγείας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα υποχρεούνται να βεβαιώνουν εγγράφως για τη συμμετοχή των πολιτών στα Προγράμματα Προσυμπτωματικού ελέγχου των ΚΕΠ Υγείας. Η βεβαίωση περιλαμβάνει την ενημέρωση του αντίστοιχου ΚΕΠ Υγείας για την εξέταση που έγινε, τα δημογραφικά στοιχεία του πολίτη, ενδεχόμενα στοιχεία του ιστορικού του και θα γίνεται είτε με το ονοματεπώνυμό του [...]

Ποιοι είναι οι όροι Συμφωνητικού συνεργασίας με τους παρόχους υγείας;2015-11-26T18:08:37+03:00

Τι ειδικότητες έχουν οι παρόχοι;

2015-11-26T18:07:53+03:00

Οι παρόχοι υγείας είναι ιατροί των ειδικοτήτων Παθολογίας, Καρδιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Γυναικολογίας, Ουρολογίας, Γαστρεντερολογίας, Χειρουργικής, Ενδοκρινολογίας, Παιδιατρικής και Δερματολογίας, καθώς και ιατροί διαγνωστικών ειδικοτήτων.

Τι ειδικότητες έχουν οι παρόχοι;2015-11-26T18:07:53+03:00

Τι είναι το δίκτυο παρόχων υγείας

2015-11-26T18:07:20+03:00

Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη, οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων (ιατρών/διαγνωστικών κέντρων) με σκοπό την διεξαγωγή προσυμπτωματικών και προληπτικών ελέγχων. Το ΚΕΠ Υγείας θα διαθέτει το γενικό συντονισμό και την πληροφόρηση, τόσο από την πλευρά της προσφοράς (παρόχους υπηρεσιών υγείας), όσο και από την πλευρά της ζήτησης (πολίτες). Τα ΚΕΠ Υγείας αναλάβουν τη διασύνδεση των Παρόχων [...]

Τι είναι το δίκτυο παρόχων υγείας2015-11-26T18:07:20+03:00

Πώς αναπτύσσεται και οργανώνεται ένα ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου στα 7 σοβαρά νοσήματα;

2015-11-26T18:06:43+03:00

Για την οργάνωση του Προσυμπτωματικού Ελέγχου είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Δικτύου Παρόχων Υγείας οι οποίοι, για να συμμετάσχουν, θα πρέπει να συμφωνήσουν στις βασικές αρχές του Προγράμματος. Επίσης είναι απαραίτητη η σταδιακή καταγραφή των ευπαθών ομάδων του Δήμου με βασικά κριτήρια ένταξης την οικονομική αδυναμία και την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας. Τέλος, θα πρέπει [...]

Πώς αναπτύσσεται και οργανώνεται ένα ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου στα 7 σοβαρά νοσήματα;2015-11-26T18:06:43+03:00