Οι παρόχοι υγείας είναι ιατροί των ειδικοτήτων Παθολογίας, Καρδιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Γυναικολογίας, Ουρολογίας, Γαστρεντερολογίας, Χειρουργικής, Ενδοκρινολογίας, Παιδιατρικής και Δερματολογίας, καθώς και ιατροί διαγνωστικών ειδικοτήτων.