Σύμφωνα με έρευνες αποδεικνύεται ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι νέες διατροφικές συνήθειες, η έλλειψη άθλησης, το επιβαρυμένο περιβάλλον, η χρήση αλκοόλ και καπνού καθώς και η έλλειψη οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής της υγείας επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία.
Ο βασικός σκοπός στο πλαίσιο αυτό είναι η ανάπτυξη υγιών συνηθειών που θα μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο ανάπτυξης μιας πληθώρας νοσημάτων.
Για την επίτευξη του έργου αυτού, τα ΚΕΠ Υγείας οργανώσουν, ακολουθώντας τα πρότυπα και τις οδηγίες του Π.Ο.Υ., προγράμματα προαγωγής Υγείας, ενημέρωσης αγωγής και ευαισθητοποίησης για το σύνολο του πληθυσμού, κατά ηλικιακές ομάδες, επαγγελματικές κατηγορίες κλπ.