1. Σύμφωνα με το νόμο οι ανασφάλιστοι έχουν δικαίωμα νοσηλείας στα νοσοκομεία υπό προϋποθέσεις. Η υλοποίηση του νόμου αυτού από τους ανασφάλιστους θα είναι προτεραιότητα των Κ.Ε.Π. Υγείας. Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι ανασφάλιστοι στο πρόγραμμα είναι η τεκμηρίωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήδη το Ι.Κ.Α. και αλλά ασφαλιστικά ταμεία μέσω της ιστοσελίδας δίνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή. Τα στελέχη των Κ.Ε.Π. Υγείας θα μπορούν να βοηθήσουν στην έκδοση της ασφαλιστικής ικανότητας ηλεκτρονικά εφόσον ζητηθεί από τον πολίτη.(ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 1465 Τεύχος Δεύτερο 5 Ιουνίου 2014 παράγρ. 8)
  2. Για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας(Φ.Ε.Κ Αρ. Φύλλου 2456, 3 Νοέμβριου 2011 Άρθρο 6) προβλέπει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις για ορισμένες ασθένειες που προτείνονται από τα διαγνωστικά πρωτόκολλα του προγράμματος. Τα στελέχη των Κ.Ε.Π Υγείας θα πρέπει να ενημερώνουν τους δημότες για τα δικαιώματα τους που προκύπτουν από τον κανονισμό.