Η δημιουργία ενός άρτια καταρτισμένου προσωπικού με σκοπό να καθοδηγείται ο πολίτης για το που πρέπει να απευθυνθεί. Αυτό θα προϋποθέτει την πλήρη καταγραφή των δομών υγείας και την εξατομικευμένη υποστήριξη των πολιτών σε θέματα υγειονομικών διαδικασιών.