Το ΚΕΠ Υγείας με τη βοήθεια των δόμων του κάθε δήμου θα αναλάβει τον συντονισμό των Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας και των εκστρατειών ενημέρωσης του πληθυσμού. Η ενημέρωση και κινητοποίηση των δημοτών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και η υποστήριξή τους στην αναζήτηση των κατάλληλων φορέων για να λάβουν τις υπηρεσίες που αναζητούν είναι βασικοί πυλώνες λειτουργίας των ΚΕΠ. Υγείας.