Η διασύνδεση αυτή θα γίνεται με συγκεκριμένο και κατανοητό τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι λαθεμένες εντυπώσεις περί επικαλύψεων και να προωθείται συστηματικά το
πνεύμα συνεργασιών για τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση των δράσεων του προγράμματος.
Τα ΚΕΠ Υγείας ανά δήμο αποστέλλουν επιστολή γνωριμίας –συνεργασίας σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο δήμο και ασχολούνται με ανάλογα θέματα. Με την επιστολή ενημερώνονται για τους σκοπούς του έργου και γνωστοποιείται το σχέδιο δράσης του προγράμματος ζητώντας την από κοινού δράση. Με τον τρόπο αυτό τα ΚΕΠ Υγείας συνδιαμορφώνουν την ατζέντα των προγραμμάτων πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες και εξασφαλίζουν όχι μόνο την μέγιστη απόδοση αλλά και τη διατήρηση της προσπάθειας.