Το Κ.Ε.Π. Υγείας λειτουργούν ως ο φορέας του Δήμου, στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του δήμου και στελεχώνεται από δημοτικούς υπαλλήλους, που είναι σημείο αναφοράς για τους δημότες σε θέματα ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής της υγείας.