Οι Πάροχοι Υγείας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα υποχρεούνται να βεβαιώνουν εγγράφως για τη συμμετοχή των πολιτών στα Προγράμματα Προσυμπτωματικού ελέγχου των ΚΕΠ Υγείας. Η βεβαίωση περιλαμβάνει την ενημέρωση του αντίστοιχου ΚΕΠ Υγείας για την εξέταση που έγινε, τα δημογραφικά στοιχεία του πολίτη, ενδεχόμενα στοιχεία του ιστορικού του και θα γίνεται είτε με το ονοματεπώνυμό του (εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεσή του) είτε με κωδικό που θα δίδεται από το Πάροχο Υγείας προς το ΚΕΠ.

  1. Για τους ασφαλισμένους (ή γενικότερα τους προστατευόμενους) του ΕΟΠΥΥ οι εξετάσεις θα γίνονται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παρόχων Υγείας.
  2. Οι Πάροχοι Υγείας κατόπιν αιτήματος από τα ΚΕΠ υγείας είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν μια ανταπόδοση για τις υπηρεσίες προώθησης που λαμβάνουν από τα ΚΕΠ Υγείας, πχ με τη μορφή δωρεάν υπηρεσιών για ένα ποσοστό πολιτών που δεν θα ξεπερνά το 10% του συνόλου των προσερχόμενων και θα περιλαμβάνει άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες
  3. Κάθε δήμος που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα δημιουργήσει Μητρώο Ιατρών που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού σε ζητήματα πρόληψης. Η λίστα αυτή θα δίνεται σε όλους τους συλλόγους του δήμου που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν εκδηλώσεις με θέματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
  4. Υποχρέωση των Παρόχων Υγείας είναι να διαθέτουν στους χώρους τους ενημερωτικό υλικό για τα ΚΕΠ Υγείας καθώς και την προαιρετική φόρμα του προγράμματος που υπογράφει ο πολίτης για να δώσει τη συναίνεσή του στη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στα ΚΕΠ Υγείας.