1. Ανάπτυξη και Υλοποίηση μιας Τοπικής Στρατηγικής για τη Πρόληψη και τη Προαγωγή της Υγείας.
  2. Ανάπτυξη και Οργάνωση ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου στα 7 σοβαρά νοσήματα.
  3. Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Προγράμματος Προσανατολισμού και Ενημέρωσης των πολιτών για τις διαθέσιμες Υπηρεσίες Υγείας.