Όχι, αλλά τα Κ.Ε.Π. Υγείας πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μια κατάσταση με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση βιβλιάριων απορίας από την αρμόδια αρχή του Δήμου έτσι ώστε να είναι σε θέση να ενημερώσουν τους δημότες που έχουν το δικαίωμα για την έκδοση των βιβλιαρίων αλλά και να περιορίσουν την επισκεψιμότητα των δημοτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για διευκρινιστικές ερωτήσεις βοηθώντας στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών