Τα ΚΕΠ Υγείας θα έχουν στην κατοχή τους λίστες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους δημότες, για να επωφελούνται των δράσεων των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων όπως των κοινωνικών ιατρείων, του προγράμματος φροντίδα στο σπίτι, του κοινωνικού φαρμακείου, και άλλων δράσεων που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας.