Για την δράση on the job training εκπαίδευση των στελεχών των ΚΕΠ (Health Coaches)

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση έργου, ενός ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007‐2013» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013. Η συγκεκριμένη δράση αφορά την on the job training εκπαίδευση 35 στελεχών των ΚΕΠ Υγείας. Ο απασχολούμενος θα προσληφτεί στον δήμο Μεταμόρφωσης.

Οριστικός πίνακας