Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις2014-06-22T11:33:02+03:00

Συχνές ερωτήσεις

Τι προσφέρουν τα ΚΕΠ υγείας στην ευπαθή ομάδα δημοτών;2015-11-26T18:17:39+03:00

Η ευπαθής ομάδας απολαμβάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από το πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας.

Ποιος είναι ο ορισμός της ευπαθής ομάδας στα ΚΕΠ Υγείας2015-11-26T18:17:07+03:00

Μέλη Ευπαθής ομάδα ορίζονται οι πολίτες που έχουν α) ατομικό ετήσιο εισόδημα κάτω από 6000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα κάτω από 12000 ευρώ και β) δεν είναι ανασφάλιστοι. Η ένταξη πολιτών στην ευπαθή ομάδα του προγράμματος προϋποθέτει την τήρηση και των δυο όρων.
Το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου οικονομικού έτους (π.χ.2013).
Η ασφαλιστική κατάσταση αποδεικνύεται από μια φωτοτυπία του βιβλιαρίου που απεικονίζεται η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας ή από υπεύθυνη δήλωση του ανασφάλιστου πολίτη με επικύρωση του γνησίου της υπογραφή από τα Κ.Ε.Π. ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

Τι δικαιώματα έχουν οι ανασφάλιστοι δημότες;2015-11-26T18:15:57+03:00
 1. Σύμφωνα με το νόμο οι ανασφάλιστοι έχουν δικαίωμα νοσηλείας στα νοσοκομεία υπό προϋποθέσεις. Η υλοποίηση του νόμου αυτού από τους ανασφάλιστους θα είναι προτεραιότητα των Κ.Ε.Π. Υγείας. Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι ανασφάλιστοι στο πρόγραμμα είναι η τεκμηρίωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήδη το Ι.Κ.Α. και αλλά ασφαλιστικά ταμεία μέσω της ιστοσελίδας δίνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή. Τα στελέχη των Κ.Ε.Π. Υγείας θα μπορούν να βοηθήσουν στην έκδοση της ασφαλιστικής ικανότητας ηλεκτρονικά εφόσον ζητηθεί από τον πολίτη.(ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 1465 Τεύχος Δεύτερο 5 Ιουνίου 2014 παράγρ. 8)
 2. Για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας(Φ.Ε.Κ Αρ. Φύλλου 2456, 3 Νοέμβριου 2011 Άρθρο 6) προβλέπει δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις για ορισμένες ασθένειες που προτείνονται από τα διαγνωστικά πρωτόκολλα του προγράμματος. Τα στελέχη των Κ.Ε.Π Υγείας θα πρέπει να ενημερώνουν τους δημότες για τα δικαιώματα τους που προκύπτουν από τον κανονισμό.
Τι είναι το help desk;2015-11-26T18:13:45+03:00

Τo help desk είναι η τηλεφωνική γραμμή επιστημονικής υποστήριξης και ενημέρωσης των πολιτών. Το help desk λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του έργου και σκοπός του είναι η παροχή υποστήριξης των στελεχών των Κ.Ε.Π. τόσο σε θέματα επιστημονικά όσο και σε θέματα διαδικαστικά .Λειτουργεί σε ώρες εργάσιμες και μεριμνά για την καλύτερη δικτύωση των ΚΕΠ υγείας των δήμων καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για την λειτουργία των Κ.Ε.Π. Υγείας. Η γραμμή Help desk απαρτίζεται από καταρτισμένο προσωπικό που είναι σε θέση να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα των στελεχών των Κ.Ε.Π. Υγείας οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον εργάσιμο χρόνο κρίνεται απαραίτητο.

Μπορεί να ενημερωθεί ο δημότης από τα ΚΕΠ υγείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου;2015-11-26T18:13:08+03:00

Τα ΚΕΠ Υγείας θα έχουν στην κατοχή τους λίστες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους δημότες, για να επωφελούνται των δράσεων των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων όπως των κοινωνικών ιατρείων, του προγράμματος φροντίδα στο σπίτι, του κοινωνικού φαρμακείου, και άλλων δράσεων που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Μπορούν να εκδώσουν βιβλιάριο απορίας οι δημότες στα ΚΕΠ υγείας;2015-11-26T18:12:27+03:00

Όχι, αλλά τα Κ.Ε.Π. Υγείας πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μια κατάσταση με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση βιβλιάριων απορίας από την αρμόδια αρχή του Δήμου έτσι ώστε να είναι σε θέση να ενημερώσουν τους δημότες που έχουν το δικαίωμα για την έκδοση των βιβλιαρίων αλλά και να περιορίσουν την επισκεψιμότητα των δημοτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για διευκρινιστικές ερωτήσεις βοηθώντας στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών

Πως διασυνδέονται οι υπηρεσίες υγείας του δήμου με όλους τους τρίτους (φορείς και φυσικά πρόσωπα) που δύνανται να συμμετέχουν σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.2015-11-26T18:11:28+03:00

Η διασύνδεση αυτή θα γίνεται με συγκεκριμένο και κατανοητό τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι λαθεμένες εντυπώσεις περί επικαλύψεων και να προωθείται συστηματικά το
πνεύμα συνεργασιών για τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση των δράσεων του προγράμματος.
Τα ΚΕΠ Υγείας ανά δήμο αποστέλλουν επιστολή γνωριμίας –συνεργασίας σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο δήμο και ασχολούνται με ανάλογα θέματα. Με την επιστολή ενημερώνονται για τους σκοπούς του έργου και γνωστοποιείται το σχέδιο δράσης του προγράμματος ζητώντας την από κοινού δράση. Με τον τρόπο αυτό τα ΚΕΠ Υγείας συνδιαμορφώνουν την ατζέντα των προγραμμάτων πρόληψης στις τοπικές κοινωνίες και εξασφαλίζουν όχι μόνο την μέγιστη απόδοση αλλά και τη διατήρηση της προσπάθειας.

Τι είναι το προγράμματα αγωγής, ενημέρωσης και κινητοποίησης σε θέματα υγείας;2015-11-26T18:10:52+03:00

Σύμφωνα με έρευνες αποδεικνύεται ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι νέες διατροφικές συνήθειες, η έλλειψη άθλησης, το επιβαρυμένο περιβάλλον, η χρήση αλκοόλ και καπνού καθώς και η έλλειψη οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής της υγείας επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία.
Ο βασικός σκοπός στο πλαίσιο αυτό είναι η ανάπτυξη υγιών συνηθειών που θα μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο ανάπτυξης μιας πληθώρας νοσημάτων.
Για την επίτευξη του έργου αυτού, τα ΚΕΠ Υγείας οργανώσουν, ακολουθώντας τα πρότυπα και τις οδηγίες του Π.Ο.Υ., προγράμματα προαγωγής Υγείας, ενημέρωσης αγωγής και ευαισθητοποίησης για το σύνολο του πληθυσμού, κατά ηλικιακές ομάδες, επαγγελματικές κατηγορίες κλπ.

Πώς αλλιώς προωθείται από τα ΚΕΠ υγείας η πρόληψη της υγείας2015-11-26T18:10:14+03:00

Το ΚΕΠ Υγείας με τη βοήθεια των δόμων του κάθε δήμου θα αναλάβει τον συντονισμό των Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας και των εκστρατειών ενημέρωσης του πληθυσμού. Η ενημέρωση και κινητοποίηση των δημοτών σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και η υποστήριξή τους στην αναζήτηση των κατάλληλων φορέων για να λάβουν τις υπηρεσίες που αναζητούν είναι βασικοί πυλώνες λειτουργίας των ΚΕΠ. Υγείας.

Πώς αναπτύσσεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα προσανατολισμού και ενημέρωσης των πολιτών για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας.2015-11-26T18:09:39+03:00

Η δημιουργία ενός άρτια καταρτισμένου προσωπικού με σκοπό να καθοδηγείται ο πολίτης για το που πρέπει να απευθυνθεί. Αυτό θα προϋποθέτει την πλήρη καταγραφή των δομών υγείας και την εξατομικευμένη υποστήριξη των πολιτών σε θέματα υγειονομικών διαδικασιών.

Ποιοι είναι οι όροι Συμφωνητικού συνεργασίας με τους παρόχους υγείας;2015-11-26T18:08:37+03:00
  Οι Πάροχοι Υγείας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα υποχρεούνται να βεβαιώνουν εγγράφως για τη συμμετοχή των πολιτών στα Προγράμματα Προσυμπτωματικού ελέγχου των ΚΕΠ Υγείας. Η βεβαίωση περιλαμβάνει την ενημέρωση του αντίστοιχου ΚΕΠ Υγείας για την εξέταση που έγινε, τα δημογραφικά στοιχεία του πολίτη, ενδεχόμενα στοιχεία του ιστορικού του και θα γίνεται είτε με το ονοματεπώνυμό του (εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεσή του) είτε με κωδικό που θα δίδεται από το Πάροχο Υγείας προς το ΚΕΠ.

 1. Για τους ασφαλισμένους (ή γενικότερα τους προστατευόμενους) του ΕΟΠΥΥ οι εξετάσεις θα γίνονται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παρόχων Υγείας.
 2. Οι Πάροχοι Υγείας κατόπιν αιτήματος από τα ΚΕΠ υγείας είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν μια ανταπόδοση για τις υπηρεσίες προώθησης που λαμβάνουν από τα ΚΕΠ Υγείας, πχ με τη μορφή δωρεάν υπηρεσιών για ένα ποσοστό πολιτών που δεν θα ξεπερνά το 10% του συνόλου των προσερχόμενων και θα περιλαμβάνει άπορους και ανασφάλιστους συμπολίτες
 3. Κάθε δήμος που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα δημιουργήσει Μητρώο Ιατρών που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε προγράμματα ενημέρωσης του πληθυσμού σε ζητήματα πρόληψης. Η λίστα αυτή θα δίνεται σε όλους τους συλλόγους του δήμου που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν εκδηλώσεις με θέματα πρόληψης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
 4. Υποχρέωση των Παρόχων Υγείας είναι να διαθέτουν στους χώρους τους ενημερωτικό υλικό για τα ΚΕΠ Υγείας καθώς και την προαιρετική φόρμα του προγράμματος που υπογράφει ο πολίτης για να δώσει τη συναίνεσή του στη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στα ΚΕΠ Υγείας.
Τι ειδικότητες έχουν οι παρόχοι;2015-11-26T18:07:53+03:00

Οι παρόχοι υγείας είναι ιατροί των ειδικοτήτων Παθολογίας, Καρδιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Γυναικολογίας, Ουρολογίας, Γαστρεντερολογίας, Χειρουργικής, Ενδοκρινολογίας, Παιδιατρικής και Δερματολογίας, καθώς και ιατροί διαγνωστικών ειδικοτήτων.

Τι είναι το δίκτυο παρόχων υγείας2015-11-26T18:07:20+03:00

Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη, οργάνωση και ενημέρωση συστήματος παρόχων (ιατρών/διαγνωστικών κέντρων) με σκοπό την διεξαγωγή προσυμπτωματικών και προληπτικών ελέγχων. Το ΚΕΠ Υγείας θα διαθέτει το γενικό συντονισμό και την πληροφόρηση, τόσο από την πλευρά της προσφοράς (παρόχους υπηρεσιών υγείας), όσο και από την πλευρά της ζήτησης (πολίτες). Τα ΚΕΠ Υγείας αναλάβουν τη διασύνδεση των Παρόχων Υγείας του Ε.Σ.Υ. αλλά και του ιδιωτικού τομέα που το επιθυμούν, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρες Δίκτυο Παρόχων Υγείας για τους δημότες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πώς αναπτύσσεται και οργανώνεται ένα ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου στα 7 σοβαρά νοσήματα;2015-11-26T18:06:43+03:00

Για την οργάνωση του Προσυμπτωματικού Ελέγχου είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Δικτύου Παρόχων Υγείας οι οποίοι, για να συμμετάσχουν, θα πρέπει να συμφωνήσουν στις βασικές αρχές του Προγράμματος. Επίσης είναι απαραίτητη η σταδιακή καταγραφή των ευπαθών ομάδων του Δήμου με βασικά κριτήρια ένταξης την οικονομική αδυναμία και την απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας. Τέλος, θα πρέπει να καθορισθούν και να καταγραφούν οι ομάδες υψηλού κινδύνου προσβολής από το κάθε νόσημα στο πλαίσιο του Δήμου. Όλες οι παραπάνω καταγραφές είναι σημαντικό να υπόκεινται σε ένα σταθερό πρόγραμμα ανανέωσης και επικαιροποίησής τους.

Ποια είναι τα πρωτόκολλα προληπτικών εξετάσεων του ΚΕΠ υγείας2015-11-26T18:05:47+03:00

protokollo-proliptikon-exetaseon

Ποίοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;2015-11-26T18:04:30+03:00
 1. Ανάπτυξη και Υλοποίηση μιας Τοπικής Στρατηγικής για τη Πρόληψη και τη Προαγωγή της Υγείας.
 2. Ανάπτυξη και Οργάνωση ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου στα 7 σοβαρά νοσήματα.
 3. Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Προγράμματος Προσανατολισμού και Ενημέρωσης των πολιτών για τις διαθέσιμες Υπηρεσίες Υγείας.
Ποιο είναι το βασικό μέλημα του προγράμματος;2015-11-26T18:03:38+03:00

Βασικό μέλημα του Προγράμματος είναι η ενημέρωση, η κινητοποίηση και ο προσανατολισμός σε δομές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ικανότητας, καθώς και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων σε 7 σοβαρά νοσήματα στα οποία έχει αποδειχθεί ότι η προληπτική παρέμβαση είναι αποτελεσματική. Τα 7 αυτά νοσήματα είναι α) ο Καρκίνος του παχέος εντέρου, β) ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, γ) ο Καρκίνος του μαστού, δ) ο Καρδιαγγειακός κίνδυνος, ε) το Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής, στ) ο Καρκίνος του προστάτη και ζ) το Μελάνωμα.

Ποιος είναι ο βασικός σκοπός των ΚΕΠ Υγείας;2015-11-26T18:02:37+03:00

Βασικός σκοπός των ΚΕΠ Υγείας είναι αφενός να ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους το σύνολο των φτωχών και ευπαθών δημοτών του τοπικού πληθυσμού που είναι καταγεγραμμένοι στις κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και η κινητοποίηση όλου του υπόλοιπου πληθυσμού για να προβαίνει στις ενδεδειγμένες προληπτικές εξετάσεις.

Που λειτουργούν τα ΚΕΠ Υγείας;2015-11-26T18:02:01+03:00

Το Κ.Ε.Π. Υγείας λειτουργούν ως ο φορέας του Δήμου, στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του δήμου και στελεχώνεται από δημοτικούς υπαλλήλους, που είναι σημείο αναφοράς για τους δημότες σε θέματα ενημέρωσης, πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Ποιοι δήμοι μέλη του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ συμμετέχουν στο πρόγραμμα των ΚΕΠ Υγείας;2015-11-26T18:01:07+03:00

Οι Δήμοι – μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και έχουν πάρει απόφαση για δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στα όρια του Δήμου τους είναι οι Δήμοι Αμαρουσίου, Γαλατσίου, Γλυφάδας, Αγίας Παρασκευής, Αλίμου, Π. Φαλήρου, Λαυρίου, Ηρακλείου Αττικής, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Μαραθώνα, Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Μεταμόρφωσης.
Τα μέλη που έχουν πάρει απόφαση για δημιουργία ΚΕΠ υγείας είναι οι δήμοι Μονεμβασίας, Ιεράπετρας, Καλλιθέας.

Τι είναι το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας2015-11-26T18:00:15+03:00

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας έχει ως σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων τοπικών Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής.