Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων πιστοποιήθηκε εκ νέου από τον Π.Ο.Υ και συνεχίζει στην 7η Φάση ως μέλος του Δικτύου των Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. Ευρώπης.

Γ. Πατούλης: «Η επαναπιστοποίηση του Δικτύου μας αποδεικνύει την προσήλωσή μας στην Πολιτική για την Προαγωγή υγείας όλων των πολιτών της χώρας μας»

Στις 28/05/2021, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Π.Ο.Υ. Ευρώπης, η πρώτη Ομάδα 8 Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων που πιστοποιούνται για την 7η πενταετή Φάση 2019-2025, ως μέλη του Δικτύου των Εθνικών Δικτύων Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. Ευρώπης και αφορά την εργασία που ήδη έχουν κάνει και τις δεσμεύσεις και τον Σχεδιασμό που κατέθεσαν όσο αφορά την Προαγωγή της Υγείας στους Δήμους μέλη των Χωρών τους.

Το Ελληνικό Δίκτυο, βρίσκεται στην ομάδα των πρώτων 8 Δικτύων, επαναπιστοποιούμενο όπως και όλες τις προηγούμενες φορές.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επαναπιστοποίηση του Δικτύου μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μια διάκριση η οποία επιβραβεύει την ισχυρή μας προσήλωση στην Πολιτική για την Προαγωγή της Υγείας στην Χώρα μας. Οι τοπικές αρχές, είναι αρμόδιες για να επηρεάζουν το σύνολο σχεδόν των παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Θέτοντας την Υγεία στο Κέντρο των πολιτικών αποφάσεων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και λαμβάνουμε μέτρα που ωφελούν όλους τους πολίτες. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στις αρχές τις αξίες και την μεθοδολογία του Π.Ο.Υ., αντλώντας γνώσεις και πληροφορίες και συστρατεύοντας τις δυνάμεις μας με των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Πόλεων για υγιέστερους και ευτυχέστερους πολίτες σε υγιέστερες πόλεις».