Η στρατηγική αξιοποίηση της ηλεκτρονικής υγείας μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη βιωσιμότητα των υγειονομικών συστημάτων, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Το «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλεκτρονική υγεία και την καινοτομική υγειονομική περίθαλψη τον 21ο αιώνα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει τις βάσεις και τους στόχους για την επίτευξη ευρύτερης διαλειτουργικότητας στις υπηρεσίες υγείας, για την ενίσχυση της καθιέρωσης πανευρωπαϊκών προτύπων και δοκιμών πιστοποίησης, για την άρση των νομικών εμποδίων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Data) και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και η συζήτηση στο φετινό eΗealth Forum, σε στρατηγικό επίπεδο, για την αξιοποίηση των Big Data στην οποία θα κλήθηκαν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι: κλινικοί ιατροί, φαρμακευτική βιομηχανία, ΕΟΠΥΥ, κ.α.

Συμμετοχή είχε και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο με περίπτερο στο οποίο έγινε παρουσίαση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο των ΚΕΠ Υγείας κ. Γιώργο Κορμά τόσο των ΚΕΠ Υγείας όσο και του Ιατρικού Φακέλου των Δημοτών. Τη δυνατότητα κάθε δημότη να έχει τον δικό του Ιατρικό φάκελο τόνισε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των ΚΕΠ Υγείας Γ.Κορμάς , μέσα από το λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας εφόσον κάνει εγγραφή να μπορεί να επιλέξει την ιατρική προληπτική εξέταση που προβλέπεται με βάση τα διεθνή Πρωτοκόλλα ανάλογα την ηλικία του το φύλο και την κληρονομικότητα του. Ο δημότης μπορεί να επισυνάψει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ώστε να έχει τον δικό του ενημερωμένο φάκελο. Προσβάσεις στον φάκελο του μπορεί να έχει εφόσον το επιθυμεί τόσο ο θεράπων Ιατρός όσο και ο πιστοποιημένος δημοτικός υπάλληλος των ΚΕΠ Υγείας .Τέλος με την βοήθεια του λογισμικού υπάρχει η δυνατότητα να ειδοποιούνται οι δημότες από τα ΚΕΠ Υγείας για τις προληπτικές εξετάσεις που απαιτούνται στο πλαίσιο του επαναληπτικού ελέγχου. Συμμετείχαν επίσης οι Δήμοι-μέλη του Δικτύου Παλαιού Φαλήρου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Πυλαίας – Χορτιάτη.

Κάποια από τα ερωτήματα που επιχειρήθηκαν να απαντηθούν ήταν πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με το σχεδιασμό της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική υγεία και ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα.

Προϋπόθεση για τη μέγιστη διάδοση και αποτελεσματικότητα των εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας είναι να συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα και να διέπονται από διαλειτουργικότητα. Η πιστοποίηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών εφαρμογών είναι απαραίτητο βήμα της διαδικασίας ενσωμάτωσής τους στην ιατρική πρακτική και στην καθημερινότητα των ασθενών και άλλων χρηστών.

Τα πρότυπα, η διαλειτουργικότητα και η πιστοποίηση εφαρμογών eHealth σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό, καθώς και επιτυχημένα σχετικά προγράμματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, καθώς και εφαρμογές με μεγάλο αντίκτυπο για το εθνικό σύστημα υγείας, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τα μητρώα ασθενών και ο ιατρικός φάκελος.

Η υγιής γήρανση και η ευεξία βρέθηκαν στο επίκεντρο των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εφαρμογές και τα εργαλεία eHealth και mHealth. Συζητήθηκαν λύσεις οι οποίες στηρίζονται στην ασθενοκεντρική προσέγγιση, που ενθαρρύνει την ενεργό στάση του ατόμου στη διαχείριση της υγείας του και κερδίζει έδαφος στις στρατηγικές διαχείρισης των υγειονομικών συστημάτων. Μια στρογγυλή τράπεζα ήταν αφιερωμένη στην κλινική διαχείριση μιας σειράς χρόνιων νοσημάτων στην πράξη (Integrated Care).

Επ’ ευκαιρία του eHealth Forum 2015, έγινε η επίσημη πρώτη ανακοίνωση του ελληνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας. Η προσπάθεια αυτή επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο της ηλεκτρονικής υγείας ως εργαλείου μεταρρύθμισης του υγειονομικού τομέα και να συγκροτήσει έναν δημιουργικό θύλακα που θα διευκολύνει τη διάδοση καινοτόμων εφαρμογών· να προωθήσει τη δυνατότητα αναπαραγωγής ορθών πρακτικών στις υπηρεσίες· και να προαγάγει τον ψηφιακό αλφαβητισμό πολιτών και επαγγελματιών υγείας.

Η ανάγκη για διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης έχει δώσει μεγάλη ώθηση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της τελευταίας 10ετίας. Στο σκέλος διαχείρισης του φαρμάκου που αφορά τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία αναπτύσσονται με επιτυχία εφαρμογές mobile Health (mHealth).

Η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί, εδώ και μια δεκαετία ήδη, προτεραιότητα στα σχέδια της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το σκεπτικό ότι η τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για την υγεία (eHealth) αποφέρει τριπλό κέρδος στην Ε.Ε.: καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες, καινοτομία και ανάπτυξη για τη βιομηχανία και περισσότερο βιώσιμα συστήματα υγείας. Έτσι, κυρίως μέσω του προγράμματος Horizon 2020, των Innovation funds αλλά και του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ), παρέχονται πόροι για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας της ηλεκτρονικής υγείας και αποζημιώσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών eHealth.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης μαζί με τον επιστημονικό Υπεύθυνο των ΚΕΠ Υγείας κ. Γ. Κορμά.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης μαζί με τον επιστημονικό Υπεύθυνο των ΚΕΠ Υγείας κ. Γ. Κορμά.

Η Υπεύθυνη Υποστήριξης των ΚΕΠ Υγειας Μαριάνθη Χατζηκωσταντίνου μαζί με τη Διοικητική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ Ελίζα Φοινίτση.

Η Υπεύθυνη Υποστήριξης των ΚΕΠ Υγειας Μαριάνθη Χατζηκωσταντίνου μαζί με τη Διοικητική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ Ελίζα Φοινίτση.

ehealth-forum-4