Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου, το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας), σχεδίασε και υλοποιεί με την συνεργασία της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer προληπτικό πρόγραμμα ελέγχου μνήμης.

Βασικό μέλημα του ΚΕΠ Υγείας είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων και παραπομπών σε δομές υγείας όλων των πολιτών ανεξαρτήτου, ηλικίας, οικονομικής ευμάρειας και ασφαλιστικής ικανότητας, με έμφαση στα συνηθέστερα νοσήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο ρόλος του ΚΕΠ Υγείας είναι να διασυνδέει τις υπηρεσίες υγείας του Δήμου, αλλά και όλων των φορέων που ασχολούνται με προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας.

Σήμερα Πέμπτη 23/3/2017 και ώρα 11:00π.μ. υπογράφηκε μεταξύ της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μορφογιάννη Αναστασίας και της επιστημονικά υπεύθυνης της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer κ. Σουσουρή Μάγδας Πρωτόκολλο Συνεργασίας όπου έχει ως στόχο την διεξαγωγή δωρεάν προληπτικού ελέγχου μνήμης σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών του Δήμου Βόλου και σκοπό την όσο μεγαλύτερη κάλυψη αναγκών των πολιτών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των συμμετεχόντων.

Το Τέστ Μνήμης είναι μια ωριαία ανιχνευτική διαδικασία που βοηθά να εντοπισθούν πιθανές δυσκολίες μνήμης, κρίσης, προσοχής, συγκέντρωσης, λόγου και μάθησης. Διεξάγεται από εκπαιδευμένους ψυχολόγους και για την διαδικασία και τις πληροφορίες που συλλέγονται τηρείται το απόρρητο.

Για την δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΠ Υγείας (Τοπάλη 14) και στο τηλέφωνο 2421034121.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος θα οριστεί μέχρι και την εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων.