Το ΚΕΠ Υγείας Ωρωπού, τηρώντας όσα έχει δεσμευτεί να κάνει, πραγματοποίησε το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών και στον Κάλαμο την Κυριακή στις 14 Μαΐου 2017 στο πνευματικό κέντρο Καλάμου. Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού στις Α΄ Βοήθειες αλλά και συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης είναι ο βασικός σκοπός των σεμιναρίων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν άμεσα τις μεθόδους που μόλις διδάχτηκαν και να παραλάβουν βεβαίωση συμμετοχής την οποία μπορούν να προσκομίσουν για επαγγελματική χρήση. Ευχαριστούμε τις εθελόντριες Πάτσιου Γεωργία και Μάντρο Σιλβάνα που μας προσέφεραν την τόσο πολύτιμη γνώση τους. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέχρι το τέλος του έτους σε όλες τις Δημοτικές κοινότητες του Δήμου Ωρωπού.