Το ΚΕ.Π Υγείας Ωρωπού, στα πλαίσια της πρόληψης για την ψυχική υγεία των παιδιών, πραγματόποιησε ενημέρωση -συζήτηση με θέμα “Οριόθετηση-Αυτοέκτιμηση” από την υπεύθυνη του ΚΕ.Π Υγείας και Κοινωνική Λειτουργό Αγγελούση Βασιλική στο Νηπιαγωγείο Συκαμίνου στις 7/12/2016.

Μέσα από την ομιλία οι γονείς των νηπίων είχαν την δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματα τους  αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους.Ακόμη μέσα από βιωματικό τρόπο δόθηκε η σημασία των ορίων στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών αλλά διδάχτηκαν και τεχνικές για το πώς είναι δυνατόν να τεθούν αυτά τα όρια και να γίνουν πλήρως αντιληπτά από τους μικρούς αλλά και από τους μεγάλους.