Ολοκληρώθηκε η 1η Διεπιστημονική διαδικτυακή συνάντηση  από την ΑΜΚΕ obrela 26 & 27 Μαρτίου με τίτλο «Φροντίζοντας τον εγκέφαλο» στα πλαίσια της διεθνούς πρωτοβουλίας I care for my brain, η οποία πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.

Η Γενική Διευθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ κα Μαρία Αϊδίνη συμμετείχε στη διεπιστημονική διαδικτυακή συνάντηση και πραγματοποίησε ομιλία με θέμα: «Ενέργειες πρόληψης και προαγωγής υγείας για την νόσο της κατάθλιψης μέσα από τους ΟΤΑ-μέλη του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ».

Η ομιλία της βασίστηκε στις δράσεις Πρόληψης και Προσυμπτωματικού Ελέγχου που έχουν πραγματοποιηθεί στο Δίκτυο σε συνεργασία με τους ΟΤΑ-μέλη του μέσω των δράσεων των ΚΕΠ Υγείας. Βασικός στόχος των ΚΕΠ Υγείας είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων για 11 κύρια νοσήματα, προτεινόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα οποία έχει αποδειχθεί με μελέτες πως η έγκαιρη προληπτική παρέμβαση και ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων κρίνεται αποτελεσματική και μπορεί να σώσει ζωές.

Η Κατάθλιψη αποτελεί ένα από τα 11 νοσήματα που έχουν οργανωθεί ημερίδες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στους Δήμους. Συγκεκριμένα στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο οι επωφελούμενοι πολίτες θα φτάσουν τους 10.000 μέσω των δράσεων αυτών που πραγματοποιούνται υπο την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Επιπλέον η κα Μαρία Αϊδίνη ανέφερε πως στις υπηρεσίες του λογισμικού των ΚΕΠ Υγείας υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στην προληπτική εξέταση κατά της κατάθλιψης, την κλίμακα αυτοαξιολόγησης κατά Zung, στην οποία έχουν πρόσβαση όσοι εγγράφονται στο λογισμικό και δημιουργούν το δικό τους προσωπικό προφίλ. Συνολικά έχουν επωφεληθεί από την εξέταση της κλίμακας κατά Ζung πάνω από 800 δημότες και πάνω από 29.000 από όλες τις δράσεις για την ψυχική υγεία τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, στο διήμερο αυτό συνέδριο συμμετείχαν ομιλητές από τους τομείς της νευροεπιστήμης και των ανθρωπιστικών επιστημών που συνέβαλαν στην κατανόηση και προώθηση της ιδέας για την ανάγκη φροντίδας του εγκεφάλου.