Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εκστρατείας Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» στοχεύει στην κατάλληλη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τους Εμβολιασμούς μέσω της προώθησης Ενημερωτικών Εντύπων.

Η Διανομή των Ενημερωτικών Εντύπων, έχει ήδη ολοκληρωθεί και στους 98 Δήμους-μέλη του Δικτύου μας, που έχουν  συμμετάσχει συνολικά στο πρόγραμμα, τόσο κατά την φετινή χρονιά, όσο και κατά τα προηγούμενα έτη υλοποίησής του. Για το σκοπό αυτό και με γνώμονα η πληροφορία να μεταφερθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια, θέτουμε πλέον στη διάθεσή όλων των ΟΤΑ-μελών μας το συγκεκριμένο υλικό, με σκοπό να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Για τη συγκεκριμένη Δράση ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία τους και την πολύτιμη υποστήριξή τους την Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας, την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και τις εταιρείες Vianex και Pfizer.

Για να δείτε το ενημερωτικό έντυπο πατήστε εδώ:

https://eddyppy.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F-%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A9%CE%9D.pdf