Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ομιλία με θέμα διαχείριση παιδικού θυμού στο νηπιαγωγείο Καλάμου. Η κοινωνική λειτουργός Αγγελούση Βασιλική αναφέρθηκε στις αίτιες του παιδικού θυμού, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία του θυμωμένου παιδιού. και απάντησε στα ποικίλα ερωτήματα των γονιών οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και προσωπικά βιώματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ομάδα γονέων η οποία διδάχτηκε με βιωματικό τρόπο τεχνικές διαχείρισης του παιδικού θυμού.

Το Κε.Π. Υγείας Ωρωπού, θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στο Δημότη και να προάγει την υγεία κατά το μέγιστο δυνατό, μέσα από συνεχείς δράσεις σε συνεργασία με τους ιατρούς-παρόχους.