Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΩΡΩΠΟΥ θα πραγματοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ καμπάνια προληπτικού ελέγχου για την αξιολόγηση της ομιλίας των παιδιών, με σκοπό την πρόληψη των προβλημάτων ομιλίας που τυχόν αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Στην καμπάνια μπορούν να λάβουν μέρος  μαθητές από 3 ετών και πάνω.

Η αξιολόγηση των παιδιών θα είναι ατομική, διαρκεί 10 λεπτά και θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείο κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Το Φωνολογικό Τεστ το οποίο θα χορηγηθεί κατά την αξιολόγηση είναι ένα σταθμισμένο τεστ στα ελληνικά δεδομένα της Δοκιμασίας του Εκφραστικού Λεξιλογίου. Έπειτα, θα δοθεί στους γονείς μια ατομική  έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του παιδιού τους και προτάσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που τυχόν αυτό να αντιμετωπίζει.

Η χορηγία της καμπάνιας είναι μια ΔΩΡΕΑΝ προσφορά του Κέντρου Ειδικής Αγωγής «Ασημίνα Καλογράνη» και θα διεξαχθεί υπό την υπεύθυνη των ΚΕ.Π Υγείας Ωρωπού και Κοινωνική Λειτουργό κ. Βασιλική Αγγελούση.

Όσοι γονείς και όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετέχει το παιδί τους στην καμπάνια παρακαλώ να συμπληρώσουν την κάτωθι φόρμα συμμετοχής.

Για τους Διευθυντές των Σχολείων
Για τους γονείς των μαθητών